Серед різних видів юридичної діяльності тлумачення права має, безсумнівно, ключове значення. Це обумовлено тим, що необхідність в тлумаченні права виникає як при створенні нових норм права, так і при практичному застосуванні вже чинних правових приписів. Від правильності тлумачення права безпосередньо залежить якість правотворчих і правозастосовних рішень.

Тлумачення норм права – це типова діяльність юриста. Будь-який юрист, який працює в законодавчих або виконавчих органах, юрист-доктринер, юрист-практик, суддя, адвокат і т.д. часто повинен займатися тлумаченням правових норм і фактів, які обумовлюють їх застосування.

У процесі тлумачення встановлюються значення норми права, її основна мета і соціальна спрямованість, можливі наслідки дії акту, який тлумачиться, з’ясовуються суспільно-історичні обставини його прийняття, умови, в яких відбувається тлумачення, і т.д.

Мета тлумачення – правильне, точне і однакове розуміння і застосування закону, виявлення його суті, яку законодавець вклав у власне формулювання. Для досягнення поставленої мети нашим центром залучаються фахівці і вчені різних галузей права. За результатом роботи нами надається науково-практичний висновок.